ἀφθονωτέρᾳ

ἀφθονωτέρᾳ
ἀφθονωτέρᾱͅ , ἄφθονος
without envy
fem dat comp sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ἀφθονωτέρα — ἀφθονωτέρᾱ , ἄφθονος without envy fem nom/voc/acc comp dual ἀφθονωτέρᾱ , ἄφθονος without envy fem nom/voc comp sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφθονώτερα — ἄφθονος without envy neut nom/voc/acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφθονωτέρας — ἀφθονωτέρᾱς , ἄφθονος without envy fem acc comp pl ἀφθονωτέρᾱς , ἄφθονος without envy fem gen comp sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφθονωτέραν — ἀφθονωτέρᾱν , ἄφθονος without envy fem acc comp sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφθονώτερ' — ἀφθονώτερα , ἄφθονος without envy neut nom/voc/acc comp pl ἀφθονώτερε , ἄφθονος without envy masc voc comp sg ἀφθονώτεραι , ἄφθονος without envy fem nom/voc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφθονωτέραις — ἄφθονος without envy fem dat comp pl ἀφθονωτέρᾱͅς , ἄφθονος without envy fem dat comp pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”